Grono Pedagogiczne

                                                            GRONO PEDAGOGICZNE SZKOŁY TECHNICZNEJ

                                                    BYDGOSKIEGO ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

                                                                            ROK SZKOLNY 2019/2020

Dyrektor szkoły

mgr Mieszko Wdowiak

Wicedyrektor
ds.
dydaktyczno – wychowawczych

mgr Maria Musielak

Dyrektor ds. mundurowych

płk Krzysztof Groch

Pedagog szkolny

mgr Ewa Jurkiewicz

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
JĘZYK POLSKI         

mgr Chojnacki Dariusz – wych. 2b
mgr Renata Makowska  – wych. 4c
mgr Marzena Nowakowska 
mgr Bogna Różyczka

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Anna Domaracka –wych. 1c 
mgr Magdalena Kośmider 
mgr Dorota Lewandowska 
mgr Bogna Różyczka
mgr Agnieszka Samczuk
mgr Joanna Święs
  mgr Anna Woźna

JĘZYK NIEMIECKI mgr Aleksandra Giese
mgr Paweł Romanowski
JĘZYK HISZPAŃSKI mgr Angelika Kausa
WIEDZA O
KULTURZE
mgr Jasieniecka Dorota
HISTORIA / WIEDZA O
SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Marta Młodawska  – wych. 4a
mgr Mirosława Woźniak
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI mgr Beata Giemza – wych. 2c 
GEOGRAFIA mgr Magdalena Gminska – wych. 1d
mgr Mirosława Woźniak
BIOLOGIA/ PRZYRODA mgr Paulina Ropińska- wych. 1a

CHEMIA

mgr Paulina Ropińska

FIZYKA mgr Jerzy Mleczko
MATEMATYKA

mgr Mateusz Hyska – wych. 4b
   mgr Barbara Ornowska wych. 2a
mgr Adam Wachowicz 
mgr Karolina Unger-Dudek

INFORMATYKA mgr Arkadiusz Konarzewski
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA mgr Barbara Boniek
WYCHOWANIE FIZYCZNE/ BASEN

mgr Krzysztof Andrzejak
mgr Agnieszka Andrzejewska
mgr Żaneta Chmielewska 
mgr  Marcela Gruszczyńska
mgr Aneta Krysztofińska – wych. 1b
mgr Violetta Szramska – wych. 3c 

PIERWSZA POMOC

mgr Mieszko Wdowiak – wych. 3b

RELIGIA/ETYKA

mgr Małgorzata Lis – wych. 3a

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – TECHNIK INFORMATYKI

mgr Anna Bzdawka-Kozina
mgr Michał Bzdawka 
mgr Ariel Trzciński 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – TECHNIK LOGISTYK

mgr  Beata Giemza
mgr  Dominik Gierszewski
mgr Beata Jaworska
mgr Monika Kimmel- wych. 3d
mgr Marcin Szpot
mgr Angelika Mrugowska

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

mgr  Maria Gdula
mgr Elżbieta Golasińska
mgr Angelika Kruszka 
 mgr Hanna Pasera  
mgr Łukasz Pośnik
mgr Maria Ruszkiewicz- Zalewska 
 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ

   mgr inż. Weronika Kruszelnicka
mgr inż. Śpiewak Rafał

EDUKACJA MUNDUROWA

nadkom. Piotr Kuberski – zajęcia policyjne
mł. insp. Wiesław Rzyduch – zajęcia policyjne
kpt. Marek Zwiefka – zajęcia wojskowe
chor. Łukasz Rozpędowski
sierż. Sebastian Kowalski
Dariusz Grabowski – zajęcia z zakresu straży pożarnej
Rafał Grabski – zajęcia z zakresu służby więziennej
Krzysztof Gawrych  – samoobrona
Mariusz  Weddzel – samoobrona