Grono Pedagogiczne

                                                            GRONO PEDAGOGICZNE SZKOŁY TECHNICZNEJ

                                                    BYDGOSKIEGO ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

                                                                            ROK SZKOLNY 2018/2019

Dyrektor szkoły

mgr Mieszko Wdowiak

Wicedyrektor
ds.
dydaktyczno – wychowawczych

mgr Maria Musielak

Dyrektor ds. mundurowych

płk Krzysztof Groch

Pedagog szkolny

mgr Ewa Jurkiewicz

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
JĘZYK POLSKI         

mgr Chojnacki Dariusz – wych. 1b
mgr Renata Makowska  – wych. 3c
mgr Marzena Nowakowska 
mgr Bogna Różyczka

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Dominika Bulińska – wych. 2d
mgr Anna Domaracka
mgr Dorota Giminska 
mgr Magdalena Kośmider 
Dorota Lewandowska 
mgr Bogna Różyczka
mgr Agnieszka Samczuk
  mgr Anna Woźna

JĘZYK NIEMIECKI mgr Beata Osińska  – wych. 4a
mgr Paweł Romanowski
JĘZYK HISZPAŃSKI mgr Angelika Kausa
WIEDZA O
KULTURZE
mgr Jasieniecka Dorota
HISTORIA / WIEDZA O
SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Marta Młodawska  – wych. 3a
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI mgr Beata Giemza
GEOGRAFIA mgr Magdalena Łabuś  – wych. 4b
BIOLOGIA/ PRZYRODA mgr Anna Bielińska 
mgr Celina Janas – wych. 1c
mgr Bogusława Lewandowska

CHEMIA

mgr Maria Musielak

FIZYKA mgr Jerzy Mleczko
MATEMATYKA

mgr Mateusz Hyska – wych. 3b
   mgr Barbara Ornowska wych. 1a
mgr Adam Wachowicz 

INFORMATYKA mgr Arkadiusz Konarzewski
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA mgr Barbara Boniek
WYCHOWANIE FIZYCZNE/ BASEN

mgr Krzysztof Andrzejak
mgr Agnieszka Andrzejewska
mgr Żaneta Chmielewska 
mgr  Marcela Gruszczyńska
mgr Aneta Krysztofińska
mgr Violetta Szramska – wych. 2c 

PIERWSZA POMOC

mgr Mieszko Wdowiak – wych. 2b

RELIGIA/ETYKA

mgr Małgorzata Lis – wych. 2a

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – TECHNIK INFORMATYKI

mgr Michał Bzdawka 
mgr Grzegorz Piekarz
mgr Marcin Szpot 
mgr Ariel Trzciński 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – TECHNIK LOGISTYK

mgr  Beata Giemza
mgr  Dominik Gierszewski
mgr Beata Jaworska
mgr Monika Kimmel
mgr Sebastian Lubiewski
mgr Aleksandra Tecław

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

mgr  Maria Gdula
mgr Agata Kozanecka
mgr Angelika Kruszka 
 mgr Hanna Pasera  
mgr Maria Ruszkiewicz- Zalewska 
 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ

mgr inż. Ewa Górecka
   mgr inż. Weronika Kruszelnicka
dr Adam Mroziński 
mgr inż. Śpiewak Rafał
mgr inż. Marek Szymczak

EDUKACJA MUNDUROWA

nadkom. Piotr Kuberski – zajęcia policyjne
mł. insp. Wiesław Rzyduch – zajęcia policyjne
kpt. Marek Zwiefka – zajęcia wojskowe
Dariusz Grabowski – zajęcia z zakresu straży pożarnej
Rafał Grabski – zajęcia z zakresu służby więziennej
Krzysztof Gawrych  – samoobrona
Mariusz  Weddzel – samoobrona