Informacje dla rodziców

1. Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

images Rozpoczęcie roku szkolnego – 2 września 2019

images Zimowa przerwa świąteczna – 23 grudnia 2019 – 1 stycznia 2020

images Ferie zimowe –  od   27 stycznia 2020 do 7 lutego 2020

images Praktyki zawodowe klas trzecich – od 4 do 29 maja  2020

images Wiosenna przerwa świąteczna – od  9 do 14 kwietnia 2020

images Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (święta państwowe i kościelne) – 1 listopada 2019,  11 listopada 2019, 6 stycznia 2020, 1 maja 2020,  11 czerwca 2020

images Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas maturalnych – 24 kwietnia 2020

images Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas 1, 2, 3  – 26 czerwca 2020

images Ferie letnie – 29 czerwca 2020 – 31 sierpnia 2020

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

images  2 i 3 stycznia 2020

images  12 czerwca 2020

 3. Harmonogram zebrań rodziców

images 05 września 2019  godz.17:00 -Zebrania rodziców –  informacje dotyczące nowego roku szkolnego

images221 listopada 2019  godz. 17:00 –  „Drzwi Otwarte” – powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych

images 14 stycznia 2020  godz. 17:00 –   Zebrania rodziców – poinformowanie o wynikach klasyfikacji śródrocznej

images 16 marca 2020 godz. 17:00 –  Zebrania rodziców uczniów klas maturalnych

images 19 maja 2020  godz. 17:00 –  „Drzwi Otwarte”- powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych