Informacje dla rodziców

1. Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

images Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 3 września 2018r.

images Zimowa przerwa świąteczna – 22 grudnia 2018 – 1 stycznia 2019r.

images Ferie zimowe –  od 14 do  27 stycznia 2019 r.

images Praktyki zawodowe klas trzecich – od 6 do 31 maja  2019r.

images Wiosenna przerwa świąteczna – od 18 do 23 kwietnia 2019r.

images Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (święta państwowe i kościelne) – 1 listopada 2018,  1 maja 2019, 3 maja 2019r, 20 czerwca 2019r.

images Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas maturalnych – 26 kwietnia 2019r.

images Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas 1, 2, 3  – 21 czerwca 2019r.

images Ferie letnie – 22 czerwca 2019 – 1 września 2019r.

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

images  2 listopada 2018r.

images  2 maja 2019r.

 3. Harmonogram zebrań rodziców

images 06 września 2018  godz.17:00 -Zebrania rodziców –  informacje dotyczące nowego roku szkolnego

images 22 listopada 2018  godz. 17:00 –  „Drzwi Otwarte” – powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych

images 8 stycznia 2019  godz. 17:00 –   Zebrania rodziców – poinformowanie o wynikach klasyfikacji śródrocznej

images 19 marca 2019 godz. 17:00 –  Zebrania rodziców uczniów klas maturalnych

images 14 maja 2019  godz. 17:00 –  „Drzwi Otwarte”- powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych