Jawny Rejestr Zbiorów

Zgodnie z przyjętą w Szkole Technicznej przy Bydgoskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w szkole prowadzony jest Jawny Rejestr zbiorów danych w formie papierowej.

Rejestr w formie papierowej jest udostępniany do zapoznania się w siedzibie Administratora Danych Osobowych czyli w Zespole Szkół przy Bydgoskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz