Kontakt

Zespół Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego

ul. Fordońska 120; 85-739 Bydgoszcz

 

Dyrektor szkoły mgr Mieszko Wdowiak – tel. 52 342 03 38 wew. 3

Sekretariat – 52 342 03 38 wew. 3

Adres e-mail: bydgoszcz@bzdz.pl; ced@bzdz.pl