Koncepcja pracy Szkoły Technicznej

Koncepcja pracy Szkoły Technicznej przy Bydgoskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego

Gaudium in litteris est. – można tłumaczyć Radość jest w nauce. Ta piękna sentencja stała się misją Szkoły Technicznej przy Bydgoskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy.

Rzetelne wykształcenie jest wtedy, gdy wiedza i umiejętności przenikają się z budowaniem dobrych relacji.

Jako cel stawiamy sobie wszechstronny rozwój intelektualny i społeczny młodego człowieka wkraczającego w samodzielne, dorosłe życie.

Naszą misją jest przygotowanie absolwenta Szkoły Technicznej do swobodnego działania na wciąż zmieniającym się rynku pracy.

W tym zakresie czerpiemy z wieloletniej tradycji Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego. To doświadczenie pozwala nam wyposażyć uczniów w szeroki wachlarz kompetencji.

Ponadto stawiamy na nowoczesność metodyczną.

Krytyczne myślenie jest podstawą skutecznego działania w większości branż na świecie. Dziś oprócz wiedzy liczy się to, co pracownik umie z nią zrobić, jak potrafi wykorzystać i przetworzyć informację.

Uczymy młodzież wykorzystując narzędzia znane w biznesie: T.O.C., metody projektu, wizyty studyjne – to wszystko w oparciu o interdyscyplinarność i korelację międzyprzedmiotową.

Dążymy do stworzenia inspirującego środowiska, które spowoduje, że nauka w Szkole Technicznej będzie wyjątkowym wspomnieniem, ale też początkiem zawodowego sukcesu, który odnoszą nasi absolwenci.

 

Mariusz Fiałkowski

Wicedyrektor Szkoły Technicznej
przy Bydgoskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego
w Bydgoszczy