Program pilotażowy MON

Certyfikat uczestnictwa w programie pilotażowym

Od 1 września 2017 w naszej szkole realizowany jest z nowy program pilotażowy. Nasza szkoła jest jedną z 57 w całej Polsce i jedyną z Bydgoszczy, która została wybrana do realizacji programu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Lista szkół, które zakwalifikowały się do projektu

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW
Zakwalifikowane do programu placówki edukacyjne uczestniczyć będą w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem będą realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły.

Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na:

  • odbycie skróconego, poligonowego szkolenia przygotowawczego dla ochotników, kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
  • pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
  • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji);
  • stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej planuje wprowadzić w ramach programu pilotażowego dodatkowe korzyści dla uczniów w postaci:

  • uzyskania państwowego certyfikatu dotyczącego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej;
  • dofinansowania kursu na prawo jazdy kategorii B;
  • dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia;
  • wystawienia zaświadczenia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa” w certyfikowanych pionach wojskowych klas mundurowych wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału;
  • wpisu na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu „Edukacja wojskowa” jako przedmiotu uzupełniającego (wraz z oceną końcową).

PROGRAM NAUCZANIA DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PRZEDMIOTU „Edukacja wojskowa”