Światowy Dzień Poezji

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny to także dzień wagarowicza oraz Święto Poezji, która uwrażliwia i pozwala zrozumieć to, co zostało napisane „między wierszami”. 

Światowy Dzień Poezji ustanowiony z inicjatywy UNESCO w 1999 roku jest dniem promocji czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie.

W naszej szkole to wydarzenie połączyliśmy z czytaniem utworów Czesława Miłosza, gdyż rok 2024 został ogłoszony właśnie rokiem polskiego noblisty. 

Organizatorzy wydarzenia: pani Julia Kornacka oraz pan Dariusz Chojnacki.

Data publikacji: 21-03-2024