Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna – XII edycja

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna skierowana jest do uczniów szkół średnich i policealnych uczących się zawodów: technik spedytor i technik logistyk. Ma na celu:

  • rozbudzić wśród młodych ludzi zainteresowanie tematyką logistyczną, 
  • pomoc w ocenie programu nauczania w szkołach średnich i policealnych.

Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

W I etapie olimpiady, który odbył się 23 października w naszej szkole uczestniczyło 84 uczniów. Nad prawidłowym przebiegiem tego etapu czuwała Pani Monika Kimmel. Dziękujemy za ogrom pracy w to włożony.

Data publikacji: 24-10-2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *