Pedagog szkolny

KAROLINA KLISZEWSKA – PEDAGOG SZKOLNY

Absolwentka Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi na kierunku pedagogika terapeutyczna z elementami logopedii oraz doradztwo zawodowo personalne. Certyfikowany mediator od spraw szkolnych i rówieśniczych. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu diagnozy i pomocy młodzieży. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę we wszystkich obszarach swojej pracy, uczestniczy w licznych szkoleniach i kursach.

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
PONIEDZIAŁEK 07.00-15.00
WTOREK 07.00-15.00
ŚRODA 07.00-15.00
CZWARTEK 07.00-15.00
PIĄTEK 07.00-15.00

Szkoła Techniczna przy BZDZ oraz XXII Liceum Ogólnokształcące BZDZ już od ponad 7 lat współpracuje z Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutnions Group, zapewniając Uczniom dostęp do profesjonalnego wsparcia psychologicznego. W ramach odbywających się na terenie szkoły indywidualnych konsultacji psychologicznych chętni Uczniowie mogą uzyskać pomoc i wsparcie.

Do specjalisty mogą zgłosić się z trudnymi dla nich sytuacjami, emocjami czy relacjami lub po prostu kiedy czują się źle. Oferowane konsultacje służą także wzmacnianiu wglądu i samooceny, poprawie samopoczucia, rozwijaniu lub zdobywaniu nowych umiejętności społecznych, a także psychoedukacji i poszukiwaniu własnej ścieżki zawodowej.

Na czym polega praca pedagoga?

Najogólniej można powiedzieć, że celem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnianie, rozszerzanie i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli. Pedagog szkolny pełni kluczową rolę w palcówkach oświatowych. Pedagog jest koordynatorem w środowisku szkolnym oraz łącznikiem między uczniami, rodzicami, nauczycielami i innymi instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi w rejonie swojego działania. Pedagog jest osoba odpowiedzialną za diagnozowanie problemów uczniów, rozwiązuje konflikty w społeczności szkolnej oraz wspiera pracę nauczycieli i wychowawców.

Główną formą pracy pedagoga szkolnego jest poradnictwo. Dotyczy ono nauczycieli, dzieci i rodziców. Polega na pomocy w rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających w codziennej pracy szkoły.

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga, gdy:

 • nie radzą sobie z programem nauczania;
 • ktoś naruszy ich prawa;
 • ktoś stosuje wobec nich przemoc;
 • potrzebują pomocy i rady;
 • chcą porozmawiać z kimś życzliwym;
 • chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę ponadgimnazjalną;
 • mają rewelacyjny pomysł;
 • chcą się pochwalić osiągnieciami lub zdolnościami.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka, a mianowicie:

 • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka;
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze).

Czego masz prawo oczekiwać decydując się na rozmowę z pedagogiem szkolnym?

Przede wszystkim uważnego wysłuchania, dyskrecji i życzliwej uwagi. Otrzymasz informację na temat swojej sytuacji i propozycję porady oraz pomocy. 

Pedagog mający w ręku duży wachlarz możliwości działań potrafi rozwiązać niejeden trudny problem. Mając dobre kontakty z instytucjami pomocy społecznej, poradniami psychologicznymi i terapeutycznymi oraz kuratorami sądowymi może pomagać w rozwiązywaniu nawet najbardziej skrywanych problemów rodzinnych uczniów w celu likwidowania przyczyn niepowodzeń szkolnych. Pamiętać należy, że nie jest jednak cudotwórcą i wielu spraw nie rozwiąże bez współpracy ze strony innych nauczycieli, dyrekcji i rodziców.

Skip to content