Terminy zebrań z rodzicami, kryteria oceniania, dokumenty

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/24

7 września 2023
Zebrania z rodzicami 16:30  – sprawy związane z nowym rokiem szkolnym

4 stycznia 2024
Zebrania z rodzicami – poinformowanie o wynikach klasyfikacji śródrocznej

21 marca 2024
Zebranie rodziców uczniów klas V- powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych

23 maja 2024
„Drzwi otwarte” dla rodziców klas I, II i III – powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych

Skip to content