Kadra Dydaktyczna

Dyrektor szkoły Wdowiak Mieszko - Podstawy pierwszej pomocy

Dyrektor Szkoły Technicznej przy BZDZ od 2011 r.

– magister lingwistyki stosowanej (j. angielski i j. rosyjski);

– magister Stosunków Międzynarodowych o specjalizacji Skandynawistyka;

– Instruktor ratownictwa wodnego;

– Instruktor pierwszej pomocy;

– Instruktor kajakarstwa;

– Instruktor pływania;

– Sędzia pływania klasy związkowej;

Uczestnik wielu konferencji i seminariów z zakresu edukacji i jakości kształcenia.

Zapalony kajakarz i miłośnik gór.

Lemańska Ewa - Wicedyrektor

Wicedyrektor Szkoły Technicznej przy Bydgoskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego i XXII Liceum Ogólnokształcącego BZDZ, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Posiada wieloletnie doświadczenie jako wicedyrektor oraz pracownik naukowy – adiunkt w Katedrze Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Współzałożycielka i badaczka Laboratorium Zmiany Edukacyjnej – Centrum Badań nad Uczeniem się i Rozwojem działającym przy Katedrze Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji UKW.

Autorka artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach krajowych i zagranicznych, współredaktorka, recenzentka.

Współuczestniczyła m.in. w projektach:

  • 2018-2020 Project number NOTED-2017-two-year/10021; Project title International Perspectives in Teacher Education (IPTE); Main partner institution in Norway (IiN): Inland Norway University of Applied Sciences Department: Faculty of Teacher Education and Natural Sciences; Main partner institution outside Norway (IoN): University of Namibia (NA), Department: Faculty of Education; Network Partners: SE-Karlstad University (SE), The Faculty Board for Teacher Education; PL-Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz (PL), Faculty of Pedagogy and Psychology
  • 2015 – 2018 projekt z programu Erasmus+ pt.  „Narrative environments   for play and learning” (NELP); NO. 2015-1-LT01-KA201-013443; Koordynator/lider projektu: Lithuanian University of Educational Sciences in Vilnius –Lithuania; Partnerzy: Kindergarten Vilniaus lopselis-darzelis Gintarelis in Vilnius –  Lithuania, Kazimierz Wielki University – Poland, Zespół Szkół nr 19 im. Synów Pułków w Bydgoszczy – Poland, University of Helsinki – Finland, Kaivokselan toimintayksikkö – day care unit, which includes two day care centers ’Kaivoksela’ and ’Jokiuoma’ in Vantaa – Finland, Vanessa Nursery School in London – UK
  • 2014 – 2015 projekt w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. Akademickie Centrum Kreatywności współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (M. P. poz. 596); (decyzja nr 7/POIG/ACK/2014).

Ekspert zewnętrzny Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie w obszarze autorów tekstów naukowych i popularnonaukowych w zakresie psychologii, pedagogiki i socjologii; członek zespołu opracowującego bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” (zad. 2.5.3.1. Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020; pkt. 2 „Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół”).

Zainteresowania naukowe związane są z pedagogiką w zakresie podstaw kształcenia jednostki w całym cyklu życia, interakcjami edukacyjnymi (szczególnie ich rolą w procesie tworzenia efektywnego środowiska uczenia się dzieci oraz rolą języka i sposobów mówienia w procesie uczenia się – język instrukcji, język i jego znaczenie w dyscyplinie i zarządzaniu grupą) w oparciu o koncepcje socjokulturowe L.S. Wygotskiego, J. S. Brunera oraz koncepcję pedagogiczną C. Freineta.

Prywatnie miłośniczka fauny i flory – szczęśliwa właścicielka kotów i ogrodu. Lubi spacery, jazdę na rowerze i motocyklu, żeglowanie, górskie wycieczki i taniec.

Boniek Barbara - EDB

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Pomysłodawca i realizatorka ogólnopolskich konkursów „Ratujemy życie” oraz „Działam bezpiecznie”. Organizatorka cyklicznej Ogólnopolskiej Konferencji „Edukacja dla bezpieczeństwa a nauczanie pierwszej pomocy” skierowanej do nauczycieli i środowiska medycznego (WSG). Autorka innowacji pedagogicznych „Klasa Ratownicza” oraz „Żyję zdrowo i bezpiecznie. Mały ratownik”. Koordynator międzynarodowego programu „Serce na start”. Autorka licznych publikacji naukowych, materiałów dydaktycznych oraz współautorka podręcznika „Edukacja dla bezpieczeństwa” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zainteresowania: beletrystyka, górskie wędrówki i architektura krajobrazu.

Bułatowicz Ewa - Język niemiecki
Chmielewska Żaneta - Wychowanie fizyczne
Chojnacki Dariusz - Język polski

Nauczyciel języka polskiego związany z BZDZ od 2016 roku. Opiekun biblioteki szkolnej i szkolnego radia.

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prywatnie rekonstruktor historyczny, pasjonat Rzeczypospolitej Obojga Narodów, instruktor szermierki historycznej. Inne zainteresowania to historia sztuki, kinematografia i turystyka.

Gierszewski Dominik - Przedmioty zawodowe: logistyka
Gołdyn Hanna - Przedmioty zawodowe: biznes i zarządzanie, przedsiębiorczość

Prowadzi wszystkie przedmioty logistyczne oraz Podstawy przedsiębiorczości, organizuje również konferencje naukowe, podczas których mamy przyjemność gościć wielu ciekawych przedstawicieli firm oraz instytucji z naszego regionu.

Mgr inż. Logistyki oraz Bezpieczeństwa Narodowego, ukończyła także studia podyplomowe z prawa pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc własną działalność oraz jako konsultant w firmach logistycznych na terenie całego kraju, jak również biorąc czynny udział w wielu konferencjach naukowych.

W szkole pracuje z zamiłowania do współpracy z ludźmi oraz brania udziału w procesie kształtowania i edukacji młodego pokolenia.
Chcąc stale podnosić swoje kwalifikacje, by być bliżej ukochanych Uczniów w ostatnich latach stała się również:
– Certyfikowanym nauczycielem Pozytywnej Dyscypliny w klasie.
– Certyfikowanym nauczycielem Pozytywnej Dyscypliny wczesnego dzieciństwa.
– Certyfikowanym edukatorem Pozytywnej Dyscypliny Nauczycieli.
– Trenerem pracy z emocjami – w trakcie certyfikacji.
Ukończone szkolenia m.in. takie jak „Rozumiem moje emocje” oraz „Blokady emocjonalne u dzieci i młodzieży” poszerzają zakres narzędzi, jakie wykorzystuje oraz spełniają Ją jako nauczyciela realizującego swoje pasje.

Giese Aleksandra - Język niemiecki
Gołąbiewski Adam - Historia, WOS
Gorączkowska Małgorzata - Biologia
Grabowska-Królik Monika - Język angielski
Gryczka Piotr - Przedmioty zawodowe: logistyka
Gulczyński Robert - Biologia, geografia, chemia
Hejnicki Jakub - Geografia, biologia, informatyka
Hyska Mateusz - Matematyka
Ivanyk Valentyna - Matematyka, fizyka

Nauczyciel matematyki – od 2020 r. w Szkole Technicznej przy BZDZ od 2022 r w XXII Liceum Ogólnokształcącym.

Nauczyciel fizyki – od 2022 r. w Szkole Technicznej oraz XXII Liceum.

Magister matematyki i statystyki.

Zainteresowania: analiza danych i statystyka, astronomia, filmy science fiction, książki fantastyczne i naukowe, tenis stołowy, świat J. R. R. Tolkiena, zwłaszcza  Lord Of The Rings.

Jaworska Beata - Przedmioty zawodowe: logistyka
Kalinowski Dawid - Historia
Kliszewska Karolina - Pedagog szkolny
Konarzewski Arkadiusz - Informatyka

30 lat pracy w BZDZ od początku powstania szkoły technicznej i jeszcze wcześniej kiedy było u nas technikum dla dorosłych po zasadniczej szkole zawodowej i jeszcze wcześniej w CKK przy BZDZ – na co dzień nauczyciel Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

Wyższe – informatyczne – WSP w Bydgoszczy.

Zainteresowania: motoryzacja, informatyka, projektowanie 3D czyli tak zwana inżynieria odwrotna – praca z młodzieżą w tym zakresie to ogromna radość kiedy młodzi ludzie tworzą coś co powstało w ich wyobraźni, historia drugiej wojny światowej szczególnie lotnictwo i broń pancerna, czysto rekreacyjnie (sportowo) wędkarstwo.

Kopcińska Małgorzata - Przedmioty zawodowe: logistyka

Przedmiot: Obsługa Klienta i Kontrahenta.

Magister zarządzania Turystyką i Rekreacją. Od prawie 20 lat związana z branżą hotelarsko-gastronomiczną.

Absolwentka Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Doświadczenie związane z obsługą klienta zyskała pracując m.in. w Hotelu Holiday Inn, Rezydencji Sowa i Hotelu City.

Prywatnie pasjonatka tańca towarzyskiego, który od lat trenuje.

Kornacka Julia - Język polski
Kośmider Magdalena - Język angielski

Nauczany przedmiot – język angielski, stopień awansu zawodowego tzn. nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny.

Kryger Małgorzata - Przedmioty zawodowe gastronomia
Leszczyńska Iga - Przedmioty zawodowe gastronomia
Lewandowska Dorota - Język angielski

Nauczany przedmiot – język angielski.

Lis Małgorzata - Religia
Majer Aleksandra - Język hiszpański
Markowska Joanna - Chemia, fizyka
Mazurkiewicz Anna - Przedmioty zawodowe: logistyka
Olszewska Agnieszka - Język angielski
Pawlak Marta - Język polski
Piojda Katarzyna - Przedmioty zawodowe: logistyka
Reszka Bartosz - Przedmioty zawodowe: gastronomia

Studia I stopnia Uniwersytet WSB Merito – Bydgoszcz  (Pedagogika, resocjalizacja z profilaktyką uzależnień – nauczycielska – 3 rok, 6 semestr) – aktualnie.

Policealne technikum administracji – specjalność technik administracji – Elbląg.

Liceum ekonomiczne – specjalność finanse i rachunkowość – Więcbork.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – Kucharz, Cukiernik.

Dyplom mistrza w zawodzie kucharz.

Dyplom mistrza w zawodzie cukiernik.

Doświadczenie:

Pracownik Zakładu Poprawczego – aktualnie

Cukiernik – manufaktura smaku, torty artystyczne – własna działalność gospodarcza – Nowe nad Wisłą

Cukiernik – deserant „ Cukiernia – Piekarnia” – Starogard Gdański

Instruktor – kucharz, cukiernik – współpraca z prywatnymi jednostkami – Gdańsk

Kucharz – szef kuchni – Przedszkole „ Słoneczny domek” – Pruszcz Gdański – Rotmanka

Kucharz – szef kuchni – Przedszkole „Uśmiech dziecka” – Gdańsk

Kucharz, zastępca szefa kuchni „ Hotel RAD” – Grudziądz

Kucharz, szef kuchni „ Ogród Avanti” – Nowe nad Wisłą

Cukiernik – cukiernia, piekarnia „Drożdżowy Butique” – Pruszcz Gdański

Kucharz – zmianowy  – Przedsiębiorstwo AWIX – OIL – Nowe nad Wisłą

Zainteresowania:

Szeroko pojęta gastronomia i cukiernictwo z udziałem w konkursach, szkoleniach, konferencjach i certyfikatach:

– Zagadnienia higieny pracy i produkcji żywności

– Audyt wewnętrzny HACCP

– Nowoczesne techniki dekoracji z masy cukrowej, karmelu, czekolady, rysunku za pomocą barwników spożywczych

– Restauracja „U kucharzy” – Gessler – Warszawa

– Kuchnia Molekularna – Jean Boss – Bydgoszcz

– Hotel „Sheraton” – Sopot

– Akademia Czekolady Callebaut – Łódź

– Hotel „ Heweliusz” – Gdańsk

– Primerba Cup – Olsztyn

– Festiwal „ Pstrąga” – Polanica Zdrój

Kynologia, hodowla psów rasy „ Cavalier King Charles Spaniel” oraz „ King Charles Spaniel” od długich lat jest dziedziną, którą się interesuje. Początkowo było to zwykłe hobby, małego brzdąca i nabyta umiejętność rozpoznawania większości ras psów, które można było spotkać na ulicy, a stopniowo zmieniało się w większe zainteresowanie. Aktualnie pogłębiam i uporządkowuje wiedzę w tej kwestii. W przyszłości planuje rozwinąć bardziej swoją wiedzę na temat behawioru nakierowanego głównie na psy.

Rojewska Julia - Język angielski
Ropińska Paulina - Chemia
Tobolska Marzena - Matematyka
Utczinski Marek - Historia
Wiśniewski Marek - Język angielski
Witkowska Joanna - Przedmioty zawodowe: gastronomia
Żyrek-Schmidt Malwina - Język angielski
Skip to content