Profil policyjny

W kasach mundurowych o specjalności policyjnej prowadzone są zajęcia z zakresu historii policji, prawa karnego, prawa karnego procesowego, prawa o ruchu drogowym, prawa wykroczeń, kryminalistyki i kryminologii a także techniki interwencji służb mundurowych, samoobrony, zajęcia strzeleckie oraz musztry pododdziałów zwartych.

Specjalność policyjna jest ofertą skierowaną przede wszystkim do uczniów widzących swoją przyszłość granatowym mundurze.
Nauka w klasie mundurowej o profilu policyjnym  pozwala  zapoznać uczniów ze specyfiką służby w policji. Absolwenci klasy policyjnej otrzymają   dodatkowe punkty przy naborze do Policji.

Skip to content