Kontakt

„Mundurowa” Szkoła Techniczna przy BZDZ w Bydgoszczy
ul. Fordońska 120 B
85-739 Bydgoszcz

Dyrektor szkoły mgr Mieszko Wdowiak – tel. 52 342 03 38 wew. 3

Wicedyrektor szkoły mgr Mariusz Fiałkowski tel. 52 342 03 38 wew. 3

Sekretariat – 52 342 03 38 wew. 3
Adres e-mail:
bydgoszcz@bzdz.pl
ced@bzdz.pl