Ubezpieczenie

Uczniowie Szkoły Technicznej przy BZDZ i XXII Liceum Ogólnokształcącego BZDZ są ubezpieczeni w Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk TU S.A..

Okres ubezpieczenia: 01.09.2023r – 31.08.2024r. Ubezpieczenie uczniów w całości pokrywa szkoła.

Skip to content