Kalendarium roku szkolnego

PLAN PRACY SZKOŁY TECHNICZNEJ PRZY BZDZ ORAZ XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO BZDZ

Semestr I: od 04.09.2023r. do 05.01.2024r.
Semestr II: od 08.01.2024r. do 21.06.2024r.

Lp.

Termin

Zadanie

Odpowiedzialni

1.       

4 września 2023

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

10:00 – klasy I-II

11:30 – klasy III-Iv

Dyrektor ds. mundurowych, dyrektor i wicedyrektor, wychowawcy klas

2.       

11 września 2023

Wypełnienie dziennika elektronicznego – uzupełnienie informacji za ubiegły rok szkolny, wpisanie danych na nowy rok szkolny

Dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów

3.       

11 września 2023

Kiermasz podręczników

 

 

SU, opiekun SU

4.       

7 września 2023

Zebrania z rodzicami 16:30  – sprawy związane z nowym rokiem szkolnym

 

Dyrektor i wicedyrektor, wychowawcy klas

5.       

Do 12 września 2023

Dostarczenie do sekretariatu szkoły deklaracji na egzamin zawodowy

Uczniowie tych klas, również uczniowie klas niższych zdający poprawki + wychowawcy klas

6.       

Do 22 września 2023

Dostarczenie do sekretariatu szkoły rozkładów materiału nauczania

 

Nauczyciele przedmiotów

7.       

Do 15 września 2023

Na godzinach z wychowawcą zapoznanie uczniów klas pierwszych ze Statutem Szkoły, w szczególności z wewnątrzszkolnym ocenianiem, prawami i obowiązkami ucznia, pozostałym uczniom przypomnieć przepisy zawarte w Statucie – fakt ten odnotować w dzienniku elektronicznym

Wychowawcy klas

8.       

Do 15 września 2023

Zapoznanie uczniów z przedmiotowym systemem oceniania

 

 

Nauczyciele przedmiotów

9.       

Do 15 września 2023

Stworzenie harmonogramu zajęć dotyczących edukacji mundurowej

 

Dyrektor ds. mundurowych

10.   

28 września 2023

Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych

Dyrektor ds. mundurowych, dyrektor i wicedyrektor, wychowawcy klas

11.   

Wrzesień/ październik 2023

Zajęcia integracyjne – 1A, 1B, 1C

Wychowawcy, dyrektor

12.   

29 września 2023

Dostarczenie do sekretariatu szkoły deklaracji maturalnych

 

 

Wychowawcy klas maturalnych

13.   

Do 29 września 2023

Zapoznanie uczniów klasy maturalnej z zasadami przeprowadzania egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów w roku szkolnym 2020/2021

 

Nauczyciele przedmiotów

14.   

Od października do kwietnia 2023/2024

Nadanie imienia Szkoły Technicznej, Obchody 10-lecia istnienia Szkoły Technicznej przy BZDZ

 

SU, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy klas

15.   

13 października 2023

Dzień Edukacji Narodowej

 

 

 

SU

16.   

Koniec października 2023

„Nocka w szkole” – coroczne zajęcia integracyjne dla uczniów

 

 

SU

17.   

10 listopada 2023

Obchody rocznicy odzyskania niepodległości

Dyrektor, wicedyrektor, SU, wychowawcy klas przy współpracy z dyrektorem ds. mundurowych

18.   

Do 5 grudnia 2023

Wpisanie w Librusie przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

 

Nauczyciele przedmiotów

19.   

16 listopada 2023

„Drzwi otwarte”

 

 

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

20.   

Grudzień 2023

Jasełka

 

 

 

21.   

21 grudnia 2023

Spotkania wigilijne

 

 

Uczniowie i wychowawcy klas

22.   

23 grudnia 2023- 31 grudnia 2023

Przerwa świąteczna

 

 

 

23.   

4 stycznia 2024

Zebrania z rodzicami – poinformowanie o wynikach klasyfikacji śródrocznej

 

Wychowawcy klas

24.   

5 stycznie 2024

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna – śródroczna

 

 

Dyrektor, wicedyrektor

25.   

Od 9 stycznia 2024

Egzamin zawodowy – część praktyczna

 

Dyrektor, wicedyrektor

26.   

Od 10 stycznia 2024

Egzamin zawodowy – część pisemna

 

 

Dyrektor, wicedyrektor

27.   

Styczeń 2024

Studniówka

 

Rodzice klas maturalnych

28.   

12 luty 2024 -25 luty 2024

Ferie zimowe

 

 

29.   

Do 15 marca 2024

Wpisanie w dzienniku elektronicznym przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych – uczniom klas V

 

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

30.   

21 marca 2024

Zebranie rodziców uczniów klas V- powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych

 

Wychowawcy klas maturalnych

31.   

Kwiecień 2024

Drzwi otwarte Szkoły Technicznej – 10.04

Dyrektor ds. mundurowych, dyrektor i wicedyrektor, wyznaczeni nauczyciele

32.   

28 marca – 2 kwietnia 2024

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

 

33.   

19 kwietnia 2024

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla uczniów klas maturalnych

 

 

Dyrektor i wicedyrektor

34.   

26 kwietnia 2024

Uroczyste pożegnanie klas V

 

 

Dyrektor i wicedyrektor, wychowawcy klas, SU

35.   

Maj  2024

Praktyki zawodowe uczniów klas III i IV

 

 

Dyrektor, nauczyciele przedmiotów zawodowych

36.   

7,8,9 maja 2024

Pisemny egzamin maturalny – j. polski, matematyka, j. angielski

 – pp

Dyrektor i wicedyrektor

37.   

7,8,9 maja 2024

Zajęcia mundurowe klas I i II

 

 

Dyrektor ds. mundurowych, nauczyciele zajęć mundurowych

38.   

Do 21 maja 2024

Wpisanie w dzienniku elektronicznym przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

39.   

23 maja 2024

„Drzwi otwarte” dla rodziców klas I, II i III – powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych

 

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

40.   

30 maja 2024

Dzień wolny od zajęć: Boże Ciało

 

 

 

41.   

13 czerwca 2024

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna – roczna

 

 

Dyrektor, wicedyrektor

42.   

Czerwiec-lipiec 2024

Egzaminy zawodowe – wg harmonogramu CKE

 

 

Dyrektor, wicedyrektor

43.   

21 czerwca 2024

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Dyrektor ds. mundurowych, dyrektor i wicedyrektor, wychowawcy klas

44.   

Sierpień 2024

Poprawkowe egzaminy maturalne – wg harmonogramu CKE

 

Poprawkowe egzaminy przedmiotowe – wg harmonogramu ustalonego przez szkołę

Dyrektor, wicedyrektor

45.   

27 sierpnia 2024

Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych oraz sprawy związane z organizacją nowego roku szkolnego

Dyrektor, wicedyrektor

 

 

Skip to content