Samorząd szkolny

Samorząd szkolny w naszej szkole pełni kluczową rolę w życiu uczniów. Skupiając się na reprezentowaniu ich interesów, organizuje różnorodne wydarzenia kulturalne, sportowe i charytatywne. Działalność samorządu wspiera integrację społeczności szkolnej, rozwija umiejętności przywódcze uczniów i tworzy pozytywny klimat edukacyjny.

Poprzez współpracę z uczniami, nauczycielami i rodzicami, samorząd szkolny staje się istotnym elementem budowy pozytywnej atmosfery w szkole, sprzyjającej rozwijaniu pasji i talentów młodych ludzi.

Opiekun
Robert Gulczyński

Przewodnicząca
Aleksandra Panfil 3D

Zastępca
Agata Bagniewska 3D

Rzecznik praw uczniów
Weronika Gliszczyńska 2B

regulamin i harmonogram

Skip to content