O szkole – rys historyczny

Szkoła istnieje od 1 września 2011 r. i kształci młodzież w zawodach – technik logistyk i technik żywienia. Obecnie uczy się tutaj prawie 430 uczniów w tym 339 o profilu wojskowym. Jest to największa i jedyna szkoła mundurowa w regionie, większość to licea ogólnokształcące lub szkoły tylko z klasami mundurowymi. Organem prowadzącym szkołę jest Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego, Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne, które prowadzi siedem takich szkół mundurowych – w Bydgoszczy, Chojnicach, Chełmnie, Ciechanowie, Aleksandrowie Kujawskim, Mroczy i Kołaczkowie. Łącznie we wszystkich szkołach Bydgoskiego ZDZ kształci się 1990 uczniów. Prawie wszystkie szkoły posiadają zgodę Ministerstwa Obrony Narodowej na uczestnictwo w programie: Oddziały Przygotowania Wojskowego (OPW). Szkoła Techniczna przy BZDZ jest placówką stale rozwijającą się i doskonalącą szczególnie w zakresie edukacji mundurowej.

Skip to content