Apel mundurowy

27 kwietnia odbył się apel, na którym najważniejszym punktem  było przekazanie  stanowiska dowódcy szkoły. Dotychczasowy dowódca  – plutonowy kadet Krzysztof Bukowiecki został zwolniony z zajmowanego stanowiska, w związku zakończeniem  edukacji w szkole. Na nowego dowódcę został wyznaczony uczeń klasy trzeciej, plutonowy kadet  Igor Frelikowski. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym nastąpiło przekazanie obowiązków dowódcy. Płk Krzysztof Groch podziękował dotychczasowemu dowódcy za czteroletnią pracę a nowemu życzył sukcesów, następnie wyróżnionym uczniom z klas I, II i III nadał szkolne stopnie wojskowe. Wręczono też dyplomy i puchary drużynom strzeleckim za zajęcie I i III miejsca w zawodach strzeleckich.

Na koniec ratownicy WOPR złożyli ślubowanie.

ROTA ŚLUBOWANIA

Ja ratownik / Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego / przyjmuję za swe godło / „niebieski krzyż i złotą kotwicę” / – przyrzekam sumiennie / i w pełnym poczuciu odpowiedzialności moralnej / wypełniać swoje obowiązki społeczne. / Dopóki zdrów będę / bez względu na pogodę, / porę dnia i nocy / przez okres całego roku / pośpieszę z pomocą ludziom, / którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie / utraty życia w wodzie. / Wszystkie swe siły i umiejętności / wykorzystam dla zmniejszenia /  nieszczęśliwych wypadków utonięć, / nie zapominając, / że od mojej postawy i działania / zależne może być życie ludzkie.

Autor wpisu: MM

Data publikacji: 29-04-2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *