Apel- powierzenie pełnienia funkcji wicedyrektora

5 lutego odbył się apel, na którym prezes Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, pan Paweł Duzdowski, wręczył akt powierzenia funkcji wicedyrektora szkoły, pani Ewie Lemańskiej. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej współpracy😊

Data publikacji: 06-02-2024