II edycja pilotażu – zajęcia uczniów klas trzecich

W dniu 15 lutego 1 batalion logistyczny Ziemi Nakielskiej po raz kolejny przygotował i przeprowadził zajęcia w ramach II edycji pilotażu z 3 klasami. Na strzelnicy garnizonowej Jachcice młodzież zapoznała się ze sposobami patrolowania pieszo i na pojazdach, szykami marszowymi i patrolowymi, zasadami walki wręcz, sposobami poruszania się w terenie. Ważnym zagadnieniem były zajęcia praktyczne z topografii i terenoznawstwa. Nieodzownym elementem zajęć była musztra indywidualna i zespołowa.
mjr dypl. rez. Marek Zwiefka

W szkole odbyły się zajęcia dla profilu policyjnego i służby więziennej  z nadkom. Piotrem Kuberskim, natomiast profil strażacki odbył zajęcia z ogniomistrzem Dariuszem Grabowskim w JRG2.

Data publikacji: 18-02-2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *