Inauguracja roku szkolnego 2021/22

  • Inauguracja roku szkolnego 2021/22 odbyła się kilku turach na placu flagowym Bydgoskiej Mundurówki.
Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele organu prowadzącego – Prezes Zarządu Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Pan Paweł Duzdowski, Dyrekcja szkoły, przedstawicie służb mundurowych, wychowawcy, nauczyciele, instruktorzy zajęć mundurowych, przedstawiciele Biura BZDZ, pracownicy szkoły, rodzice.
  • Dyrektor Szkoły Pan Mieszko Wdowiak wraz z wicedyrektorem Mariuszem Fiałkowskim oficjalnie otworzyli rok szkolny, przedstawili plany na najbliższe miesiące i krótko scharakteryzowali główne założenia rozwojowe szkoły.
  • Prezes Zarządu BZDZ Pan Paweł Duzdowski wygłosił okolicznościowe przemówienie i przedstawił Panią Karolinę Sokołowską – jako wicedyrektora szkoły ds. dydaktyczno-wychowawczych.
  • Historycznym momentem było rozpoczęcie działalności XXII Liceum Ogólnokształcącego Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy. Liceum rozpoczęło działalność w zakresach edukacji mundurowej oraz cywilnej na profilach psychologiczno-społecznych.
 
 
 
 
 
 
 
+13
 
 
 

Data publikacji: 02-09-2021