„Jak nie stać się przestępcą i ofiarą przestępstwa?”

Tak brzmiał temat spotkania, w którym uczestniczyli 1 marca uczniowie klas pierwszych naszej szkoły. Prowadzącym zajęcia był funkcjonariusz por. Przemysław Stelmaszyk, wychowawca Zakładu Karnego w Bydgoszczy- Fordonie, który przedstawił prelekcję na temat przyczyn przestępczości wśród młodzieży. Uczniowie zapoznali się z warunkami odbywania kary pozbawienia wolności oraz procesem resocjalizacji jakiemu poddawane są osoby odbywające karę. Wychowawca przestrzegł młodzież przed konsekwencjami nieodpowiednich i ryzykownych zachowań oraz zaapelował o rozsądek w życiu codziennym, podkreślając, że granica pomiędzy życiem na wolności, a życiem za kratami jest bardzo krucha i łatwo ją przekroczyć.

 

Data publikacji: 07-03-2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *