Klasy trzecie podczas szkolenia „CWKM”

Pierwsze szkolenie ogólnowojskowe w nowym roku szkolnym dla kadetów z Bydgoskiej Mundurówki z klas trzecich za nami. 

Zajęcia taktyczne, strzeleckie oraz terenowe doskonale wprowadziły naszych uczniów w rok szkolny 2020/21. 

Tematyka szkoleniowa obejmowała:
– taktykę ogólna – sposoby poruszania się, praca w parach, sekcjach i drużynach, patrolowanie pieszo i na pojazdach, zmiana szyków marszowych, ubezpieczenie, rozpoznanie
oraz
– szkolenie inżynieryjno-saperskie
– szkolenie chemiczne
– szkolenie strzeleckie – składanie i rozkładanie broni

Data publikacji: 22-09-2020