Technik logistyk

Logistyka nie jest wszystkim… ale wszystko bez logistyki jest niczym

Technik logistyk to zawód z przyszłością. W dzisiejszym zglobalizowanym  świecie logistycy są jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Z każdym rokiem wzrasta zapotrzebowanie na dostawców zintegrowanych usług logistycznych.

Technik logistyk jest odpowiedzią na obserwacje rynku zatrudnienia oraz zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników na poziomie średnim.

LOGISTYKA to proces planowania, realizowania i konstruowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.

Dlaczego warto zostać LOGISTYKIEM? LOGISTYK to zawód, który posiada bardzo duży potencjał rozwoju. Specjaliści z dziedziny LOGISTYKI  współpracują z dostawcami/odbiorcami przedsiębiorstwa, a także z przewoźnikami i spedytorami. Do zadań specjalisty do spraw logistyki należy monitorowanie i analizowanie wskaźników, parametrów oraz ocena ryzyka w łańcuchu dostaw.

Czym zajmuje się logistyk?

Z szerokiego wachlarza kompetencji logistyka możemy wyróżnić m.in.:

 • zarządza zapasami i przestrzenią magazynową,
 • planuje i organizuje prace związane z logistycznym łańcuchem dostaw,
 • zarządza środkami transportu,
 • organizuje przewozy osób oraz ładunków dobierając odpowiednie środki transportu,
 • organizuje łańcuch dostaw transportowych różnych towarów wyprodukowanych przez zakłady, fabryki i instytucje,
 • zarządza infrastrukturą logistyczną,
 • prognozuje oraz monitoruje procesy logistyczne w przedsiębiorstwie,
 • swobodnie posługuje się nowoczesnymi sposobami organizacji i planowania w transporcie oraz magazynie,
 • wykorzystuje nowoczesne programy komputerowe w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem.

Zawód technik logistyk należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi. W naszym Technikum uczeń nabędzie umiejętności niezbędnych do nawiązywania i utrzymywania kontaktów z klientami, strategicznego myślenia, umiejętności negocjacyjnych, kreatywności oraz zdolności organizacyjnych.

Uczniowie w trakcie nauki w technikum logistycznym mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

 • Kwalifikacja SPL.01 Obsługa magazynów
  Magazynier-logistyk (432106), Technik logistyk (333107)
 • Kwalifikacja SPL.04 Organizacja transportu, Technik logistyk (333107)

Nasze Technikum wyróżnia możliwość korzystania z nowoczesnych systemów  w profesjonalnej sali logistycznej oraz odbywanie praktyk w ciekawych miejscach z dużym potencjałem.

Dla kandydatów wiążących swoją przyszłość ze służbami mundurowymi atutem wyróżniającym nas spośród innych Szkół jest pilotaż MON, zajęcia mundurowe, wyjazdy na poligony itp.

Kandydat do zawodu Technik Logistyk powinien posiadać:

 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi,
 • umiejętność podejmowania szybkich decyzji,
 • podzielność i koncentracja uwagi,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność wnioskowania,
 • dokładność,
 • dobra pamięć,
 • zdolność prowadzenia analiz.

Potencjalne miejsce zatrudnienia:

 • Działy logistyki przedsiębiorstw przemysłowych,
 • Przedsiębiorstwa  handlowe,
 • Przedsiębiorstwa dystrybucyjne,
 • Przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne,
 • Jednostki miejskich usług infrastrukturalnych,
 • Lotniska, porty morskie, duże stacje kolejowe,
 • Działy logistyczne służb mundurowych – wojsko, policja, straż pożarna, żandarmeria,
 • Centra logistyczne.

Pracownia logistyczna wyposażona jest w 24 stanowiska vCloudPoint działające w chmurze obliczeniowej. Terminale funkcjonujące jak tradycyjne komputery PC umożliwiają korzystanie z programów takich jak: LoMag, WinSAD czy TransSped.

Dodatkowo w pracowni umiesz ony jest pełnowymiarowy model magazynu oraz symulator wózka widłowego, z których to uczniowie korzystają w trakcie zajęć.

Absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie m.in. w wojsku, w firmach transportowych (np. spedycja), portach lotniczych, a także magazynach czy sklepach wielkopowierzchniowych. Jeśli zdecydujesz się na dalsze kształcenie, to po studiach znajdziesz pracę w firmach produkcyjnych, handlowych, komunikacyjnych, czy też w logistyce kontraktowej.

Skip to content