Lekcja o stanie wojennym

Dzisiaj na lekcji historii oglądaliśmy film historyczny o stanie wojennym. Dzisiaj mija 41-sza rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Uczniowie BZDZ mieli okazję dowiedzieć się więcej o tym ważnym dla Polski i Europy wydarzeniu. Obejrzeli film, w którym świadkowie tych wydarzeń opowiedzieli o przebiegu i konsekwencjach tych wydarzeń. Zadaniem uczniów,było sporządzenie notatki z filmu. Fotorekacja z dzisiejszego dnia.

Data publikacji: 13-12-2022