„Li B eratura”

„LiBeratura”, czyli historia wyjątkowych książek.
Opowiadał o nich Pan Marcin Karnowski – poeta, prozaik, muzykant, bibliotekarz, animator kultury.
Autor książek: „Notatki z podróży” (Bydgoszcz 2011), „Brudna forma” – wspólnie z Radkiem Drwęckim (Bydgoszcz 2013), „Przerzutka” (Bydgoszcz 2015), „Ziarnko piasku. Rzecz o Annie Jachninie” (Warszawa 2016). Nagrał kilkanaście płyt (z zespołami Variete, Brda, 3moonboys, George Dorn Screams, Ur Jorge), zagrał ponad sto koncertów w Polsce, w Niemczech, na Słowacji, we Włoszech, w Norwegii, w Islandii, na Litwie.
Zajęcia zorganizował Pan dr Piotr Nowak.

Data publikacji: 07-10-2020