Na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Bydgoskiej

 

Klasy 1A, 3C i 4A odwiedziły Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Bydgoskiej. Uczniowie poznali chemię od strony praktycznej, wzięli udział w zajęciach – oznaczali białko w mleku, a także badali i analizowali skład swojego ciała w Pracowni Antropometrycznej. Szczególne podziękowania dla Pana mgr inż. Błażeja Błaszaka oraz Pani mgr inż. Małgorzaty Bąk, którzy pokazali uczniom, że chemia ma różne oblicza, a analiza składu ciała może dostarczyć wielu nieznanych wcześniej informacji. 

Data publikacji: 02-12-2021