Nowy projekt unijny dla naszych uczniów – „Akcja! Stażowa mobilizacja!”

 • Serdecznie zapraszamy uczniów szkół mundurowych przy BZDZ mieszczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego do wzięcia udziału w płatnych stażach zawodowych o profilu technik logistyk, technik informatyk.
 • Staże mają na celu podniesienie szans na zatrudnienie, rozwinięcie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na początku kariery zawodowej.
 • Uczniowie w ramach staży otrzymają:
  – stypendium stażowe,
  – zwrot kosztów dojazdu na staż (średnio 100 zł/osoba),
  – ubezpieczenie NNW w trakcie stażu,
  – szkolenie BHP i badania lekarskie,
  – materiały zużywalne niezbędne do odbycia stażu zgodnie z potrzebami wskazanymi przez zakład pracy (tzw. wyprawka stażowa);
 • Osoby zainteresowane wzięciem udziału w stażach zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektów BZDZ przy ul. Fordońskiej 120 w Bydgoszczy, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr tel. 795 591 370.
 • „AKCJA!!! Stażowa mobilizacja!” jest projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 30-05-2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *