Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna skierowana jest do uczniów szkół średnich i policealnych uczących się zawodów: technik spedytor i technik logistyk. Ma na celu rozbudzić wśród młodych ludzi zainteresowanie tematyką logistyczną oraz pomóc w ocenie programu nauczania w szkołach średnich i policealnych.

Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W tym roku jest to 10 edycja tej olimpiady.

4 października odbył się w naszej szkole etap pierwszy.

Data publikacji: 05-10-2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *