Ogólny plan zajęć na profilach mundurowych

Profil wojskowy  – w I kwartale 2015 r. planowane są zajęcia z musztry, zajęć specjalistyczne, wizyta w jednostkach wojskowych i placach ćwiczeń w ramach „Miesiąca Logistyki”

Profil policyjny – w I kwartale 2015r. planowane są zajęcia z musztry, szkolenia operacyjno-policyjne, spotkania z przedstawicielami kadr policji

Profil strażacki – – w I kwartale 2015r. planowane są zajęcia z musztry, szkolenia taktyczne, zwiedzanie muzeum PSP, spotkania z przedstawicielami kadr PSP

Szczegółowy program zostanie przedstawiony przez dyrektora szkoły.

Data publikacji: 05-01-2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *