Olimpiada na poligonie

Zapraszamy chętnych uczniów do wzięcia udziału w nadchodzącej olimpiadzie na poligonie, która odbędzie się 16 października. Turniej będzie się składać z dwóch etapów.
Etap pierwszy to konkurencja polegająca na pokonaniu przez drużynę trasy 2,5 km, w możliwie najkrótszym czasie. Trasa marszobiegu wyznaczona jest po terenie płaskim, bez większych wzniesień, po nawierzchni utwardzonej z możliwości wykorzystania duktów leśnych. Na trasie występują trzy (3) odcinki specjalne (OS). Pokonanie tych odcinków wymaga prawidłowego wykonania zadań sprawnościowo – technicznych. Każdy odcinek specjalny jest dodatkowo punktowany. W wypadku przybycia drużyny na OS, na którym znajduje się już inna drużyna wykonująca zadanie, sędziowie kierują drużynę do wykonania zadania na drugim stanowisku, znajdującym się obok. Oba stanowiska na każdym OS maja ta sama skale trudności. Interwal startowy, co 10-15 minut lub wg decyzji sędziego. Czas ostatniego zawodnika z drużyny liczy się do punktacji marszobiegu.
Etap drugi obejmować będzie rzut granatem, strzelanie z karabinka pneumatycznego oraz składanie i rozkładanie broni.

Chętne osoby do wzięcia udziału w olimpiadzie zgłaszają się do p. wicedyrektor szkoły.
Dalsze informacje nt. olimpiady zgłoszeni uczniowie będą otrzymywać na bieżąco. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Data publikacji: 21-09-2023