Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Olimpiada jest organizowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizatorem zawodów jest Instytut Europeistyki, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytetu Warszawskiego. 

  • Koordynatorem Szkoły Technicznej w Bydgoszczy został Pan dr Piotr Nowak. 

 

  • Listy do Uczestników:

Szanowni Uczestnicy Olimpiady,
62 edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym będzie inna od poprzednich. Musimy się zmierzyć z trudną dla nas wszystkich rzeczywistością. Dołożymy wszelkich starań, aby 62 edycja Olimpiady zrealizowana została na wszystkich jej etapach z zachowaniem wszelkich możliwych zasad bezpieczeństwa.
Przed nami zawody szkolne – na pewno nie odbędą się one w przyjętej dotychczas formule. Musimy dostosować przeprowadzenie zawodów szkolny do wszystkich obostrzeń nałożonych przez Rząd. Obecnie trwają uzgodnienia w sprawie ostatecznego kształtu zawodów szkolnych. Mierzymy się z rzeczywistością, na którą nikt z nas nie był dostatecznie przygotowany.
W ciągu najbliższych kilku dni poinformujemy Państwa, zarówno przez Sekretarzy Okręgowych oraz za pośrednictwem naszej strony internetowej, o przebiegu zawodów szkolny 62 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
Dziękujemy za zrozumienie sytuacji, z którą borykamy się wspólnie.
Komitet Główny Olimpiady

 

Witaj Olimpijczyku!

Gratulujemy wyboru uczestnictwa w jednej z najstarszych i najważniejszych Olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
Historia Olimpiady sięga roku 1959, kiedy to redakcja „Dookoła Świata” przeprowadziła Ogólnopolską Olimpiadę Szkolnych Lig Quizowych. Od 1991 r. organizuje ją Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (do 2015 roku jako Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie do 2013 r. realizowana była przez Instytut Nauk Politycznych, a od roku szkolnego 2013/2014 organizację Olimpiady przejął Instytut Europeistyki.

Dzięki hojności sponsorów Laureaci i Finaliści rokrocznie otrzymują liczne nagrody finansowe i rzeczowe. Najważniejszym jednakże uznaniem dla Laureatów Olimpiady – 30 najlepszych uczestników – są indeksy niemal wszystkich Uniwersytetów w Polsce, otwierające im drogę na wiele kierunków społeczno-humanistycznych i ekonomicznych w tym min. nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, europeistyka, polityka społeczna, prawo. Warunki przyjęcia laureatów i finalistów Olimpiady są regulowane przez poszczególne uczelnie. Niektóre z nich uznają również kompetencje Finalistów.

Stając się Olimpijczykiem Jesteś członkiem wielkiej rodziny Olimpijczyków. Dotychczasowe doświadczenia przekonują, że uczestnicy Olimpiady bardzo dobrze sprawdzają się później w roli studentów, a po ukończeniu studiów są liczącymi się uczestnikami życia naukowego oraz wielu sfer życia publicznego.

Życzymy sukcesów w zawodach Olimpiady – niech w szlachetnej konkurencji zwyciężają najlepsi.

Powodzenia!

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Data publikacji: 27-10-2020