Pilotażowy program edukacji wojskowej – klasy czwarte

film1             film2

W dniach 10-14.09.2018r. odbyło się szkolenie poligonowe oraz pierwszy 8 godzinny dzień zajęć klas czwartych objętych pilotażowym programem Edukacji Wojskowej. Dzięki pomocy 1 batalionu logistycznego Ziemi Nakielskiej z 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej zajęcia odbywały się zgodnie z programem oraz dużą dynamiką i nieprzewidywalnością. Młodzież praktycznie sprawdziła swoje umiejętności i wiedzę taktyczną w zakresie poruszania się w różnorodnym terenie pieszo i na pojazdach z wykorzystaniem sprzętu radiowego dla nawiązania i utrzymywania łączności oraz przekazywania meldunków, patrolowanie, zajmowanie stanowisk ogniowych, szturmowanie budynków. Szkolenie saperskie objęło wykonywanie stanowisk ogniowych, rozpoznawanie i wykonywanie przejść w zaporach minowych, izolowanie i zabezpieczanie wykrytych ładunków. W czasie szkolenia chemicznego trenowano zakładanie odzieży ochronnej oraz pokonywanie w niej różnorodnego terenu. Szkolenie strzeleckie skoncentrowane było na poznaniu budowy i właściwości taktyczno-technicznych uzbrojenia oraz wykonywania łącznych czynności do strzelania. Szkolenie medyczne skupiono na praktycznych aspektach niesienia pierwszej pomocy na polu walki z wykorzystaniem etatowych i podręcznych środków. Nieodłącznym elementem szkolenia była musztra pojedynczego kadeta oraz zespołowa, którą ćwiczono w każdym elemencie szkolenia – zbiórki, przemarsze, postawy, dopasowanie umundurowania i oporządzenia. Jednym z ważnych elementów programu były zajęcia z bytowania – rozbicie obozowiska, rozpalenie ognia z wykorzystaniem materiałów podręcznych, przygotowanie wody do spożycia. Zakończeniem szkolenia był sprawdzian praktyczny. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie a szczególnie instruktorom z 1 blog.

mjr dypl. rez. Marek Zwiefka

 

Data publikacji: 15-09-2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *