Praktyka czyni mistrza

  • Dla wszystkich była to dobra wiadomość !

W związku z umożliwieniem realizacji części zajęć praktycznych w kształceniu zawodowym regularnie, w reżimie sanitarnym widujemy się na zajęciach w pracowniach specjalistycznych. 

Takie smakołyki przygotowali przyszli technicy żywienia.

Data publikacji: 18-01-2021