Ranking Liceów i Techników Kujawsko-pomorskiego

Już po raz dwudziesty Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” przygotowała Ranking Liceów i Techników. W kategorii „Technika 2022” Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy uzyskała 46,48 punktów, zajmując 37 miejsce w rankingu województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników, które spełniły podstawowe kryteria: w maju 2021 r. zdawało w nich maturę min. 12 maturzystów, a wyniki matury z języka polskiego i matematyki (zdawanych obowiązkowo) były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej. Następnie pod uwagę były brane wyniki egzaminów zawodowych, matur z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz sukcesy w olimpiadach ogólnokrajowych i międzynarodowych.

Data publikacji: 20-01-2022