ŚLUBOWANIE KLAS I i II

8 października stanowił szczególną datę w życiu zarówno pierwszoklasistów, jak i drugoklasistów. Tego dnia w 1 Pomorska Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się ślubowanie uczniów naszej szkoły. W uroczystości uczestniczyli: Prezes Zarządu Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Pan Paweł Duzdowski, Dyrekcja szkoły, instruktorzy zajęć mundurowych, wychowawcy oraz zaproszeni przez uczniów goście.
Prezes Zarządu Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Pan Paweł Duzdowski oraz Dyrektor Szkoły Technicznej Pan Mieszko Wdowiak wygłosili okolicznościowe przemówienia. Natomiast Wicedyrektor Szkoły Pani Karolina Sokołowska odczytała tekst roty. Uczniowie, ślubując na sztandar szkoły, złożyli przysięgę, iż zawsze będą stać na straży honoru i godności, a także dobrego imienia szkoły, miasta, województwa i ojczyzny. Zobowiązali się również, iż z szacunkiem będą oddawać należną cześć tradycjom narodowym oraz z godnością nosić powierzony im mundur. Ponadto złożyli przyrzeczenie, że codzienną i uczciwą pracą będą pomnażać bogactwo i poziom obronności kraju oraz będą dbać o bezpieczeństwo jego obywateli i ich mienia. Uczniowie ślubowali także, że będą dochowywać wierności ideałom i uniwersalnym wartościom, a patriotyzm i odpowiedzialność za drugiego człowieka stanowić będą dla nich najwyższy nakaz.
Oficjalną część uroczystości zakończył przemarsz uczniów. Wszyscy zgormadzeni tego dnia zostali zaproszeni na pokaz strzelniczy oraz wojskową grochówkę.
Zdjęcia: st. szer. Damian Kalinowski 

Data publikacji: 30-10-2021