#Tydzień kadeta z Biurem Programu Zostań Żołnierzem RP

  • Jak wygląda szkoła kadeta Mundurowej Szkoły Technicznej przy BZDZ w Bydgoszczy podczas zdalnej edukacji? 

Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedzią Przewodniczącej Samorządu Szkolnego – Laurą Mikołajczak! 

https://www.facebook.com/ZostanZolnierzem/videos/3501086310014514 

 

Data publikacji: 21-04-2021