Uczniowie na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Bydgoskiej

11 i 12 kwietnia nasi uczniowie ponownie odwiedzili bydgoską uczelnię wyższą. Klasy 2A i 3A, w raz z opiekunem panią Katarzyną Błaszkiewicz 👩‍🏫, udały się na Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Bydgoskiej. Uczniowie poznali chemię 🧪 od strony praktycznej, wzięli udział w zajęciach – oznaczali białko w mleku, a także badali i analizowali skład swojego ciała w Pracowni Antropometrycznej. Szczególne podziękowania dla Pana mgr inż. Błażeja Błaszaka oraz Pani mgr inż. Małgorzaty Bąk, którzy pokazali uczniom, że chemia 🧪 ma różne oblicza, a analiza składu ciała może dostarczyć wielu nieznanych wcześniej informacji.

Data publikacji: 14-04-2022