Wizyta na Politechnice

 

23 listopada, w Katedrze Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii i Systemów Technicznych Wydziału Inżynierii Mechanicznej, odbyły się warsztaty dla uczniów naszej szkoły. 

Pani dr hab. inż. Izabela Piasecka, profesor uczelni, przybliżyła młodym gościom Politechniki najważniejsze aspekty z zakresu podstaw budowy i eksploatacji odnawialnych źródeł energii. Z kolei Pani mgr inż. Patrycja Walichnowska oraz Pan inż. Patryk Leda, oprowadzili uczniów po Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii i Laboratorium Badań Rozdrabniania. Przeprowadzili również pokazy mające na celu przybliżenie obszaru badań naukowych Katedry Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii i Systemów Technicznych.

Czwartkowe spotkanie pozwoliło również na szczegółowe przedstawienie oferty dydaktycznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej, a w szczególności – kierunku Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii.

Opiekun: Pani Paulina Ropińska 

Data publikacji: 07-12-2023