Wojskowy Dzień Szkoleniowy

W dniu 14.12.2018 odbył się kolejny Wojskowy Dzień Szkoleniowy w mundurowej Szkole Technicznej przy Bydgoskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy. Na strzelnicy garnizonowej Jachcice podległej 1 Pomorskiej Brygadzie Logistycznej, instruktorzy z 1 batalionu logistycznego Ziemi Nakielskiej, bydgoskiego oddziału Ligi Obrony Kraju oraz naszej szkoły przeprowadzili zajęcia dla klas 3 i 4 objętych pilotażowym programem wspierania Certyfikowanych Klas Mundurowych.
Klasy trzecie realizowały kolejny dzień zajęć praktycznych zgodnie z diagramem szkolenia. Głównymi punktami były zajęcia z zasad i sposobów poruszania się żołnierza w terenie, patrolowania, SERE, zakładanie odzieży ochronnej i masek pgaz, terenoznawstwo. W ramach szkolenia strzeleckiego z użyciem symulatora Cyklop ćwiczono celność, a na strzelnicy czynności łączne do strzelań przygotowawczych i szkolnych. Na zakończenie uczniowie klas trzecich odbyli strzelanie przygotowawcze z kbk AK.
Klasy czwarte zaliczały egzamin praktyczny kończący 1,5 roczny proces szkolenia. Zaliczenie obejmowało taktykę, szkolenie pchem, SERE, terenoznawstwo oraz czynności łączne do strzelania. Kulminacyjnym momentem było strzelanie szkolne z kbk AK na odległość 100m.
mjr dypl. rez. Marek Zwiefka

Data publikacji: 18-12-2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *