Zajęcia taktyczne na strzelnicy Jachcie

Jak co miesiąc 18 marca 2022 roku odbyły się zajęcia taktyczne na strzelnicy garnizonowej 🔫 Bydgoszcz Jachcice. Kadeci Szkoły Technicznej przy BZDZ w Bydgoszczy uczestniczą w programie MON. Są to certyfikowane wojskowe Klasy Mundurowe. Szkoła objęta jest tym programem od 5 lat i szkoli uczniów do służby w wojsku. Program realizowany jest z przedmiotu ,,Edukacja Wojskowa’’, obejmuje 185 godzin lekcyjnych, zajęcia teoretyczne i praktyczne z czego:

-min. 45 godzin lekcyjnych – teoria
-min. 90 godzin lekcyjnych – praktyka
-min. 50 godzin lekcyjnych praktyki w ramach 5 dniowego wojskowego obozu szkoleniowego
-min. 30 godzin samokształcenia

Absolwenci 🎓 szkół biorących udział w Programie, mogą liczyć na:

-odbycie skróconej służby przygotowawczej (20 dni w jednostce wojskowej) zakończone przysięgą
-preferencje w trakcie naboru do WOT i innych rodzajów służby wojskowej
-przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty)
-stałe konsultacje z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień

MON dodatkowo udziela wsparcie poprzez:

-dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu
-wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w CWKU
-wpis na świadectwie ukończenia przedmiotu Edukacja Wojskowa wraz z oceną

Nie zastanawiaj się i dołącz do nas! Szkolimy z pasją! 😊

JW🎀

 

Data publikacji: 21-03-2022