Zapraszamy na wystawę online „POLACY W BITWIE O WIELKĄ BRYTANIĘ”

Zapraszamy na wystawę ONLINE, do której głosu użyczył nasz uczeń Piotr Grdeń. 

Link do nagrania (na TEAMS) po zgłoszeniu otrzymać możecie od Pana dra Piotra Nowaka. 

Na stronie Internetowej naszej szkoły można zapoznać się jedynie z galerią zdjęć dot. wystawy oraz krótką charakterystyką.

Wystawa elementarna została przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN Centrala w Warszawie i przedstawia najistotniejsze informacje o polskim wkładzie w pierwsze strategiczne zwycięstwo alianckie w II wojnie światowej.

Wszystkie użyte w projekcie fotografie monochromatyczne zostały poddane procesowi cyfrowej koloryzacji przez Mikołaja Kaczmarka – laureata złotej oraz srebrnej nagrody „BohaterON” w 2019 r.

Oryginalne fotografie zaczerpnięto ze zbiorów m.in. Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie/ Ośrodka KARTA, Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz kolekcji prywatnych. 

autor: Artur Kolęda
recenzja: dr hab. Filip Musiał, dr Przemysław Benken
korekta: dr Magdalena Baj
koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz
opracowanie graficzne: Paulina Żak, Szymon Węglowski
cyfrowa koloryzacja zdjęć czarno-białych: Mikołaj Kaczmarek 

Data publikacji: 03-12-2020