Europejski Konkurs Statystyczny

  • Walczymy dalej ! :) 

W konkursie statystycznym uczestniczą dwa zespoły z naszej szkoły:
Zespół BigBrains:  Xymen  i Oskar ( klasa 2A)
Zespół BZDZ21 : Julia ( klasa 1C) , Sara  (klasa 2C) i  Patryk (klasa 2C)

Celem tego Konkursu jest podniesienie świadomości młodych obywateli Europy na temat wartości i znaczenia dla społeczeństwa ofcjalnych statystyk dla społeczeństwa, a także promowanie pracy zespołowej i współpracy między uczniami.

Konkurs ma charakter zespołowy i składa się z części krajowej i części europejskiej.

Część krajowa odbywa się w dwóch językach: po polsku i częściowo po angielsku i składa się z dwóch etapów: rozwiązywania testu online oraz analizy zbioru danych i na jej podstawie przygotowania prezentacji wyników.

Część europejska natomiast polega na przygotowaniu ok. 2 minutowego filmu na zadany temat. Nastęnie odbywa siępreselekcja na szczeblu krajowym i finał europejski.

Drużyny z ramienia Bydgoskiego ZDZ wspiera nauczycielka Pani mgr Walentyna Iwanyk. 

Trzymamy kciuki!

Data publikacji: 08-02-2021