Olimpiada Przedsiębiorczości

Uczniowie z naszej szkoły brali udział w prestiżowych zawodach w ramach Olimpiady Przedsiębiorczości.

Olimpiada Przedsiębiorczości to innowacyjny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Olimpiada realizowana jest od 2005 r. i zyskała już status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju.

Olimpiada Przedsiębiorczości jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Serdecznie gratulujemy udziału i zdobywania cennych doświadczeń w ogólnopolskich projektach. 

Trzymamy kciuki za powodzenie w kolejnych edycjach konkursu! 

Data publikacji: 03-02-2021