Praktyczne zajęcia mundurowe

W czasie, gdy Maturzyści zdawali egzamin dojrzałości, młodzież klas 1 i 2 brała udział w zajęciach praktycznych na Strzelnicy GARNIZONOWEJ Jachcice.
Trenowaliśmy umiejętności w profilach wojskowym, policyjnym i strażackim. 😃
Dziękujemy za dobrą frekwencję i zaangażowanie podczas szkolenia!

Data publikacji: 14-05-2021